Disclaimer

Fairtree besteedt veel aandacht aan de samenstelling van haar sites, toch is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd niet volledig of onjuist is. Fouten zijn niet altijd te voorkomen. Beweringen en meningen, geuit in een forum, de chatomgeving of op andere pagina’s van Fairtree zijn niet die van (de redactie van) Fairtree, de webmaster dan wel de internetprovider.

Fairtree garandeert niet dat de informatie die u op onze sites aantreft geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en/of diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Een (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, geven wij niet.

Fairtree sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een Fairtree site, of juist met de tijdelijke onmogelijkheid om een Fairtree site te kunnen raadplegen.

Fairtree is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van enige Fairtree site is verkregen.

Fairtree garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de Fairtree sites, noch staat Fairtree garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. De informatie op onze sites wordt dagelijks c.q. regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder door ons gewenst moment, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.